หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
0023.1/ว 690 การเเจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส 0023.3/ว 74 ประชาสัมพันธ์คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส 0023.3/ว 73 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ของอปท. ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด และสวัสดิการชุมชน พร้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอตส์ ตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3846 ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส 0023.3/ว 737 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส 0023.3/ว 738 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส 0023.3/ว 69 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริม และยกระดับการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 สูงขึ้น และมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีทุกด้าน (ร้ายด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส0023.6/ว 70 ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส0023.6/ว 688 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
กส0023.6/ว 689 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
0023.18/1550 รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
กส0023.6/ว 687 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
กส0023.6/ว 67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
กส0023.6/ว 66 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
กส 0023.3/ว 686 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
กส 0023.3/ 1519 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 191
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 628,315 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366