หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กส0023.3/ว 495 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Platform วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 494 ขอประชาสัมพันธ์สื่อสปอตวิทยุและคลิป VDO การฉีดวัคซีนโควิค -19  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
กส 0023.5/ว 7954 การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/1395 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 492 การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2564 ]   
ที่ กส 0023.3/1392 กำหนดจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 491 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ 14553 การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ 14555 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 7929 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30 , 33 - 34  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
กส 0023.5/ว 7910 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
กส 0023.5/ว 7908 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 489 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 488 ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบโครงการวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล  [ 23 พ.ย. 2564 ]   
กส0023.3/ว 487 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี  [ 23 พ.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 81
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 15,525 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-010-590