หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 50 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 32 


กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
กส 0023.5/ว 595 ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
กส0023.6/ว6606 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
กส0023.6/ว 6605 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินก  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6607 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
กส0023.6/ว 6604 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาคว  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
กส0023.6/ว 6603 การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนใน ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจ  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 593 ประกาศผลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6600 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6599 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภ  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
กส0023.5/ว598 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
กส0023.5/ว6597 การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.6/ว 6579 ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.6/ว 6576 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.6/ว 6575 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.6/ว 6577 ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6578 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6572 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6574 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 6573 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
กส 0023.3/ว 591 ติดตามการประเมินตนเองตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ประจำป [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.เจ้าท่า ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลเจ้าท่่า [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.เจ้าท่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.เจ้าท่า กำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.เจ้าท่า การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.เจ้าท่า การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (เจ้าท่าเกมส์) ครั้งที่ [ 27 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.เจ้าท่า แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]



ซื้อทรายและกระสอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเ [ 7 พ.ย. 2565 ]



ซื้อดินทราย กระสอบ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะ [ 7 พ.ย. 2565 ]

   
ร้านขายของ สมัครคนละครึ่งเฟส 5 ได้ 2 กระเด้ง อีกทั้งรับเงิน-ใช้สิทธิ 800 บาท จริ (29 ต.ค. 2565)    อ่าน 73  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 ก.ค. 2565)    อ่าน 45  ตอบ 0  
สอบถามการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 80  ตอบ 1  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อทรายและกระสอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเ [ 7 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อดินทราย กระสอบ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะ [ 7 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อกระสอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อทราย เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม [ 4 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อทรายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่ [ 4 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อดินทราย กระสอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่า โดยวิธี [ 1 พ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จัดซื้อ ดินทราย ดินถม กระสอบ [ 25 ต.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 สายทาง [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประราณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิ [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแม็คโฮ)ในการขุดลอกเปิดคันคูแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษต [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หน่วยกู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน บล ๗๖๓๕ กส. องค์ก [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแม็คโฮ)ในการขุดบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉ [ 16 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในห้องสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 14 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 สายทาง [ 13 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 สายทาง [ 13 ก.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า หมาย [ 12 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 549,002 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366
 
 
 
อบต.เจ้าท่า จ.กาฬสินธุ์
CLICK