หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 


กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
   
 
   
 
ที่กส0023.2/ว4720 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 12148 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 4742 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 389 ตรวจสอบคะแนนผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565)  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 390 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 4739 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ฯ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส 0023.5/พิเศษ รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 4740 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
กส 0023.5/ว 387 ตอบข้อหารือของจังหวัดพิษณุโลก  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ที่กส0023.2/ว4718 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม)รุ่นที่ 6  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ที่กส0023.2/ว4719 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือให้มีหรือเปลี่ยนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม)รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
ที่กส0023.2/ว4717 ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำปหน่งสายงานบริหาร  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส 0023.5/ว 4711 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 4170 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 4712 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 385 การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ 413 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 386 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กส 0023.5/ว 4694 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]  
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.เจ้าท่า ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลเจ้าท่่า [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เจ้าท่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.เจ้าท่า กำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.เจ้าท่า การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.เจ้าท่า การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (เจ้าท่าเกมส์) ครั้งที่ [ 27 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.เจ้าท่า แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.เจ้าท่า การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบ [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายชื่อพนักงาน ป้ายแขวน ป้ายงานแต่ละกองและป้ายชื่อตั้งโต๊ะผู้บริหาร โด [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อดำเนินการตามโครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประม [ 22 ก.ค. 2565 ]

   
ร้านขายของ สมัครคนละครึ่งเฟส 5 ได้ 2 กระเด้ง อีกทั้งรับเงิน-ใช้สิทธิ 800 บาท จริ (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 7  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 ก.ค. 2565)    อ่าน 27  ตอบ 0  
สอบถามการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 54  ตอบ 1  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดทำป้ายชื่อพนักงาน ป้ายแขวน ป้ายงานแต่ละกองและป้ายชื่อตั้งโต๊ะผู้บริหาร โด [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อดำเนินการตามโครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประม [ 22 ก.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อชุดไม้ง่ามระงบเหตุตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเห [ 19 ก.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อสารส้มเพื่อใช้ในระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.เจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการเจ้าท่ารักดี TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งจม หมู่ 7 สายทาง จากดอนปู่ตา ถึง บ้านยา [ 7 ก.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำชี บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 5 (จุดบ้านนายบุญศิิลป์ ลาบุรี) โดย [ 27 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จัดซื้อกล้องวงจรปิด บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 [ 27 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำชี บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 5 (จุดบ้านนายบุญศิิลป์ ลาบุรี) โดย [ 27 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จัดซื้อกล้องวงจรปิด บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 [ 27 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำชี บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 5 (จุดบ้านนายบุญศิิลป์ ลาบุรี) โดย [ 27 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จัดซื้อกล้องวงจรปิด บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 [ 27 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมตำบลเข้มแข้งและพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี [ 10 มิ.ย. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาร่วมงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 พ.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อบั้งไฟประกอบพิธีบวงสรวง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพา [ 19 พ.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิ [ 19 พ.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างทนายความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 471,136 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366
 
 
facebook
อบต.เจ้าท่า
facebook
อบต.เจ้าท่า
อบต.เจ้าท่า