หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 63 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 40 


กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 84 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 58 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว433 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว437  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว428  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
   
 
   
 
0023.1/ว 690 การเเจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 74 ประชาสัมพันธ์คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 73 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ของอปท. ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด และสวัสดิการชุมชน พร้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 737 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 738 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 69 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริม และยกระดับการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีผลการประเมินประสิทธิภา  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส0023.6/ว 70 ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส0023.6/ว 688 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กส0023.6/ว 689 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
0023.18/1550 รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
กส0023.6/ว 687 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
กส0023.6/ว 67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
กส0023.6/ว 66 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 686 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
กส 0023.3/ 1519 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
กส0023.5/ว656 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
กส0023.3/ว 649 รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
กส0023.3/ว 649 รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
0023.1/ว 64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาเเละเเก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ อปท.ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด เเละสวัสดิการชุมชนพร้อมเเนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเครา  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 646 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เจ้าท่า [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ประจำป [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.เจ้าท่า ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลเจ้าท่่า [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.เจ้าท่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
อบต.เจ้าท่า กำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.เจ้าท่า การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
อบต.เจ้าท่า การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 63 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๔๑๓ กาฬสินธุ์ องค์การบริ [ 2 ก.พ. 2566 ]จ้างรถเครนและรถเทนเลอร์ขนย้ายเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านโจด หมู่ 10 จากดงอีตื้อ ถึ [ 12 ม.ค. 2566 ]

   
ร้านขายของ สมัครคนละครึ่งเฟส 5 ได้ 2 กระเด้ง อีกทั้งรับเงิน-ใช้สิทธิ 800 บาท จริ (29 ต.ค. 2565)    อ่าน 79  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 ก.ค. 2565)    อ่าน 53  ตอบ 0  
สอบถามการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 95  ตอบ 1  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๔๑๓ กาฬสินธุ์ องค์การบริ [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉิ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๗๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพษ 482 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเทศบาล รถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียนกต 7402 ก [ 27 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้ออุปกรณ์ โครงการกีฬาและนันทนาการของเด็กนักเรียนและครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อสายไฮดรอลิคเครื่องอัดฉีดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/ตลับหมึกโทนเนอร์ Original PANTUM TL 410H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์CANON G2010 หมายเลขครุภัณฑ์ ทม.ก [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำสำหรับใส่ขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (คันใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างรถเครนและรถเทนเลอร์ขนย้ายเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อสายไฮดรอลิคเครื่องอัดฉีดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [ 13 ม.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 628,302 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366
 
 
 
อบต.เจ้าท่า จ.กาฬสินธุ์
CLICK