หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 113 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 91 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 96 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
   
 
   
 
กส 0023.3/16542 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษฯ  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 7296 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 473 โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตฯ  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 472 ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
ที่ กส 0023.1/ว 474 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
0023.1/ว 7295 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 470 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.5/ว 496 ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.5/7270 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.5/7296 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 7268 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.5/ว 468 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 7267 การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  [ 25 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.1/ว 465 ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 7238 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.3/ว 7237 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.6/ว 7205 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ: ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
กส 0023.5/ว 7224 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
กส 0023.5/ว 7223 แจ้งเงขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
กส 0023.5/ว 7222 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนัก [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.เจ้าท่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.เจ้าท่า โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.เจ้าท่า ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
อบต.เจ้าท่า โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ [ 8 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานทั่วไปเป็นสายงานป [ 19 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
อบต.เจ้าท่า โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโควิดและการปฏิบัติตัว ออกฉีควัคซีน [ 7 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
อบต.เจ้าท่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
อบต.เจ้าท่า โครงการฝึกอบรมเด็กเจ้าท่ารักดี TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.เจ้าท่า การกำหนดสมัยประชุมสภาองการบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 23 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
อบต.เจ้าท่า โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเปียก [ 14 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสำนักปลัด องค์การบร [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงาน งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำเอกสารเย็บเล่มเอกสารประกอบขออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน(กองทุนพัฒนาเ [ 25 ก.ย. 2566 ]

   
สล็อตเว็บตรง มีอัตราการจ่ายเงินสูง รับประกันโบนัสและแจ็คพอตที่ล้นหลาม (20 ก.ย. 2566)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สล็อตเว็บตรง มีอัตราการจ่ายเงินสูง รับประกันโบนัสและแจ็คพอตที่ล้นหลาม (20 ก.ย. 2566)    อ่าน 8  ตอบ 0  
การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ (3 ก.ค. 2566)    อ่าน 31  ตอบ 0  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสำนักปลัด องค์การบร [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงาน งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่ [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดทำเอกสารเย็บเล่มเอกสารประกอบขออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน(กองทุนพัฒนาเ [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่ [ 18 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อง [ 18 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา 3 แรง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจ [ 13 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจ [ 7 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขกห้องนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวั [ 7 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพจอแสดงภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดติดตั้ง [ 7 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป-กลับ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบ [ 6 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน สำหรับเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรม [ 5 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากลาง หมู่ 8 สายจากบ้านนางศศิวิมล ส [ 4 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ 16 สายจากบ้านนายประเสริฐ สุภรินทร์ [ 4 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสามัคคี หมู่ ๑๓ สายจากบ้านนายกาไว ทิณรัต [ 1 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลิง หมู่ ๑๑ สายจากถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ปากซ [ 1 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจด หมู่ ๑๐ สายจากบ้านนายเคน ระอามาตร ถึงบ้า [ 1 ก.ย. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเพลิง หมู่ 1 จำนวน 5 จุด โดยวิ [ 25 ส.ค. 2566 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 663,750 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366
 
 
 
อบต.เจ้าท่า จ.กาฬสินธุ์
CLICK